Од

Боровец – Yastrebec Hotel 4+*

Од 22 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Samokov Hotel 4*

Од 20 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Yanakiev Hotel 4*

Од 1 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Victoria Hotel 3*

Од 9 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Sokol Hotel 3*

Од 1 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – White House App Hotel

Од 17 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Royal Plaza 3*

Од 1 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Rila Hotel 4*

Од 14 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Radina’s Way 4*

Од 1 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Mura Hotel 3*

Од 1 декември, 2018 +Инфо