Од

Боровец – Lion Hotel 4*

Од 1 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Iglika Palace 4*

Од 19 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Iceberg Hotel 4*

Од 17 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Ice Angels 4*

Од 22 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Flora Residence

Од 20 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Flora Main Building 4*

Од 20 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Flora Complex 4*

Од 1 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Festa Winter Palace 5*

Од 1 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Festa Chamkoria 4*

Од 1 декември, 2018 +Инфо
Од

Боровец – Euphoria 4*

Од 2 декември, 2018 +Инфо