ГРУПНИ ПАТУВАЊА

БЕЛГРАД
Прв термин: 28.11.2020
Втор термин: 08.12.2020
ЕДНОДНЕВНА ПРОГРАМА

Грачаница, Дечане, Печка Патријаршија
Термин: 08.12.2020

ЕДНОДНЕВНА ПРОГРАМА

ТИРАНА и ДРАЧ 
Прв термин: 29.11.2020
Втор термин: 08.12.2020
ЕДНОДНЕВНА ПРОГРАМА