ГРУПНИ ПАТУВАЊА

БЕЛГРАД
Прв термин: 28.11.2020
Втор термин: 08.12.2020
ЕДНОДНЕВНА ПРОГРАМА

Грачаница, Дечане, Печка Патријаршија
Термин: 08.12.2020

ЕДНОДНЕВНА ПРОГРАМА

ТИРАНА и ДРАЧ 
Прв термин: 29.11.2020
Втор термин: 08.12.2020
ЕДНОДНЕВНА ПРОГРАМА

ПРОЛОМ БАЊА
Термин: 08.12.2020
Понуда со 3 ноќевања
Понуда со 2 ноќевања

ЛУКОВСКА БАЊА 
Термин: 08.12.2020
Понуда со 3 ноќевања

ПРОЛОМ БАЊА
Термин: 08.12.2020
Понуда со 3 ноќевања
Понуда со 2 ноќевања