Од 6.920

Боровец – Yastrebec Hotel 4+*

Од 20 декември, 2019 +Инфо
Од 3.030

Боровец – Samokov Hotel 4*

Од 21 декември, 2019 +Инфо
Од 3.830

Боровец – Yanakiev Hotel 4*

Од 1 декември, 2019 +Инфо
Од 2.540

Боровец – Sokol Hotel 3*

Од 1 декември, 2019 +Инфо
Од 3.530

Боровец – Royal Plaza 3*

Од 1 декември, 2019 +Инфо
Од 4.330

Боровец – Rila Hotel 4*

Од 13 декември, 2019 +Инфо
Од 2.540

Боровец – Mura Hotel 3*

Од 1 декември, 2019 +Инфо
Од 2.900

Боровец – Iglika Palace 4*

Од 21 декември, 2019 +Инфо
Од 3.460

Боровец – Iceberg Hotel 4*

Од 17 декември, 2019 +Инфо
Од 4.640

Боровец – Ice Angels 4*

Од 21 декември, 2019 +Инфо