Од 2.350

Боровец – Festa Chamkoria 4*

Од 1 декември, 2019 +Инфо
Од 3.650

Боровец – Euphoria 4*

Од 16 декември, 2019 +Инфо
Од 3.460

Боровец – Borovets Hills 4*

Од 10 декември, 2019 +Инфо
Од 3.030

Боровец – Аплин Хотел 4*

Од 21 декември, 2019 +Инфо